जळगाव मनपाचा अर्थसंकल्प सादर; प्रशासनाने वास्तवादी अंदाजपत्रक दिले- सभापती राजेंद्र घुगे-पाटील

जळगाव। महापालिकेचा सन २०२०-२१ चा ७७९.६६ कोटींचा व २०२१-२२ चा ११६९.७० कोटींचा शिलकीचा अर्थसंकल्प आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी स्थायी समिती सभापती राजेंद्र घुगे पाटील यांच्याकडे आज सादर केला.

या अहवालावर स्थायी समितीने अभ्यास केल्यावर अंतिम मंजुरीसाठी महासभेत सादर करण्यात येणार आहे. स्थायी समितीने हा अर्थ संकल्प स्वीकारला असून अभ्यास करण्यासाठी सभा तहकूब करण्यात आली आहे. पुन्हा सभा होऊन त्यात स्थायी सदस्य काही सुधारणा सुचवणार आहेत. स्थायीच्या मान्यतेनंतर अंतिम मंजुरीसाठी हा अर्थसंकल्प महासभेसमोर सादर केला जाणार असल्याची माहिती आहे.

आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने २०२०-२१ चा सुधारित तर २०२१-२२ चा मूळ शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

 

तपशील

सन २०२१-२२चे मूळ अंदाजपत्रक (रकमा कोटीत)

 

आरंभीची शिल्लक                                                                            २९८.४४

महसुली जमा                                                                                    ३६३.५४

भांडवली जमा                                                                                   ३९९.३६

परिवहन                                                                                            ०.०००१

पाणीपुरवठा                                                                                       ४५.५२

मलनिःसारण                                                                                         ६.७५

एकूण                                                                                            ११६९.७०

प्रशासनाने वास्तवादी अंदाजपत्रक दिले आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी सदस्यांना अंदाजपत्रक देण्यात आले आहे. यावर सदस्य अभ्यास करून त्यात काही दुरुस्ती असेल त्याबद्दल सूचना मांडतील व १५ दिवसात स्थायीची पुन्हा सभा बोलवून अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात येईल असे सभापती राजेंद्र घुगे पाटील यांनी सांगिलते.

Live Cricket Live Share Market

जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...

Related Articles

Back to top button

Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129

Close